Türkiye Bisiklet Federasyonu
 
Acıbadem Sağlık Grubu
Görüntülenme: 2398
Yayın Tarihi: 03 Nisan 2014
» Gaziantep Yol Yarışları 11-13 Nisan 2014
 
TÜRKİYE
BİSİKLET FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
 
SAYI    : T.B.F.B/                                                                                                                  …/04/2014
KONU :  “Gaziantep Yol Yarışları”                                                                   
 
 
 
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                                         …...........................
 
            Federasyonumuzun 2014 yılı faaliyet programında yer alan “Gaziantep Yol Yarışları” 11-13.Nisan.2014 tarihleri arasında GAZİANTEP’de yapılacaktır.
 
            1-) Yarışmanın sporcu kayıtları 10.Nisan .2014 tarihinde saat:16.00’ da, Gençlik Merkezi Toplantı Salonu( Kırkayak parkı karşısında ) yapılacaktır. Sporcular ulusal kategoriler için 2014 sezonu vizeli GHSGM lisanslarını, kayıtlar sırasında teslim edeceklerdir. Kulüplerimizde bulunan yabancı uyruklu sporcularda da 2014 yılı GHSGM lisansı mecburi olup, GHSGM lisansı olmayan hiçbir sporcu yarışmaya alınmayacaktır. Saat 17.00’den sonra kayıt yapılmayacaktır.
            2-) Yarışmanın teknik toplantısı aynı tarihte saat:17.00’ de aynı salonda yapılacaktır.  
            3-) Yarışmalara,  Büyük Erkek, Genç Erkek, Yıldız Erkek A, Yıldız Erkek B kategorilerindeki Kulüp takımları ve ferdi lisanslı sporcular katılabileceklerdir.             
a) Yol yarışları Büyük Erkekler kategorisinde %15, Genç Erkekler kategorisinde%20 Yıldız Erkekler A kategorisinde %20 ve Yıldız Erkek B kategorisinde ise %30 zaman barajı uygulanacaktır.  ( Teknik kurulunun 23.Aralık.2013 tarihli kararı )
          4-) Yarışmalarda ;
            a)Toplantı saatinde bulunmayan antrenör ve sporcuların harcırahları, geldikleri güne göre yapılacaktır.  
            b)Ferdi olarak illerden katılan sporcuların yanında gelen idareci ve antrenörlere herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Ancak, Kulüplerin İl Müdürlüğü listesinde yazılan ve kategorilerde toplam 2’den fazla sporcusu harcırah almaya hak kazanan Kulüp  antrenörüne, harcırahları merkezi ödeme şeklinde yapılacaktır.  
           c)Kafile listesini Teknik toplantıda teslim etmeyenlere Harcırah Bordrosu düzenlenmeyecektir.
           5-)  İllerden katılan ferdi sporcular ve Kulüp Takımları; bulundukları ilin  Spor İl Müdürlüklerinden onaylı kafile listelerinin aslını Yarışma Komiserine onaylattıktan sonra Federasyon Görevlisine Teknik toplantı başlamadan vereceklerdir. Kafile listeleri harcırah ödenmesine esas olacaktır, kafile listesi getirmeyen illerin ferdi sporcuları ve kulüplere harcırah ödenmeyecektir. Harcırahlar; Kulüplerin ve ferdi sporcuların hesaplarına yatırılacağından, banka bilgilerini yanlarında getireceklerdir. (Banka Adı ve Iban Numarası)
           6-)  Federasyonca harcırah ödenmeyen antrenör ve sporcuların yolluk ve harcırahları imkanlar dahilinde İl Müdürlükleri tarafından karşılanabilecektir. 
           7-) Sporcuların antrenman ve müsabaka esnasında Milli Takım kıyafetlerini giymeleri yasaktır. UCİ K.3.1 maddesine istinaden, Sporcular kulüp adına koşuyorsa kulüp forması, ferdi koşan sporcu tek renk taşıyan forma giyeceklerdir. Kurala uymayan sporcuya start verilmez.
           8-) Formalarında sponsor reklamı olanlar, Federasyona sponsorluk antlaşmalarını bildirmek durumundadırlar. Kulüpler ve ferdi sporcular, kayıt yapılırken sponsorluk antlaşmalarını Yarış Komiserine ibraz etmek zorundadır. Yarış Komiserine sponsor antlaşmasını ibraz edilmeyen forma ile yarışmaya başlatılmayacaktır.
           9-) Sporcuların antrenman ve müsabaka esnasında dünya şampiyonu renkleri taşıyan forma, tayt, aksesuar, vb. giysileri ve 2014 yılında UCI’a kayıtlı profesyonel bisiklet takımlarının formalarını giymeleri yasaktır.
          10-) Yarışma talimatı ve müsabaka programı ekte ilişikte sunulmuştur.
           
Bilgilerinizi ve İliniz kulüplerine duyurulması hususunda gereğini arz ederim.
 
Bekir GEZER
Genel Sekreter
 
TÜRKİYE BİSİKLET  FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
YARIŞMA YOL TALİMATI
 
 
YARIŞMANIN ADI          :  Gaziantep Yol Yarışı  ( Yıldız Erkek A, Yıldız Erkek B,  Genç Erkek, Büyük Erkek )
YARIŞMANIN YERİ        :  Gaziantep
YARIŞMA TARİHİ           :  11-13.Nisan.2014
 
YARIŞMA TALİMATI   :
 
 • Kulüp sporcuları, kulüplerini temsil eden (tek tip) formalarıyla yarışacaklardır. Uygun forma ile yarışa hazır olamayan takımlardan kulüp idarecileri sorumlu tutulacak, uygun forması olmayan sporcular takım puanlamasına alınmayacaklardır.
 • Yarışmalarda ihtar alan İdareci, Antrenör, Sporcu ve takımların Merkez Hakem Kurulu Cezaları uygulanacaktır.
 • Teknik toplantıya (geçerli mazereti olmadan) katılmayan, onaylı listeleri ile 2014 sezonu vizeli lisanslarının aslı olmayan kulüp takımları veya ferdi sporcular yarışmalara alınmayacaktır. Sporcu lisanslarının fotokopisi ya da faksları kabul edilmeyecektir. Kulübünde yabancı uyruklu sporcusu olanlar, yarışmaya GHSİM lisansı ile katılabileceklerdir.  
 • Yarışmalarda sporcuların kask takma mecburiyeti vardır.
 • Yarışmalar UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun geçerli Yönetmelikler çerçevesinde koşulacaktır.
 • Yaş kategorileri ve bu kategorilerin dişli statüleri aşağıdaki tablodadır:
 
 
Kategori
Yaş
Doğum Yılı
Dişli Statüsü
Tavsiye Edilen*
Zaman Barajı
Yeni
ERKEK
Yıldız – B *
13 – 14
2000 – 2001
6,10 metre
46 * 16
% 30
Yıldız – A
15 – 16
1998 – 1999
7,01 metre
52 * 16
% 20
Genç
17 – 18
1996 – 1997
7,93 metre
52 * 14
% 20
Büyük
19 ve üstü
1995 ve önce
-
-
% 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*         Tavsiye Edilen dişli oranıdır. Yan sütundaki dişli statüsünde belirtilen değeri mutlaka sağlamak kaydıyla, muadili dişli oranları kullanılabilir.
 • Sporcular gerektiğinde kontrol edilmek üzere nüfus cüzdanlarını yanlarında bulunduracaklardır.
 • Yarışmanın bitiminden sonra yapılacak olan itirazlar 1 saat içinde yarış komiserine bizzat yazılı dilekçeyle, ve 50 TL’nin Federasyon yetkilisine verilmesi kaydıyla yapılacaktır. Kesinlikle sözlü itirazlar kabul edilmeyecektir. Yarış komiserine verilen dilekçe işleme alınacak olup haklı olanların parası iade edilecek, haksız olanların parası Türkiye Bisiklet Federasyonun 711/6299141 nolu Garanti Bankası hesabına gelir olarak kaydedilecektir.
 • Yapılacak her yarış sonunda ilk üç sırayı alacak sporculara madalyaları Federasyonumuz tarafından verilecektir.
 • Yarışmalarda sakatlanarak devam edemeyeceği doktor raporu ile onaylanan sporcularla Teknik Kurul, Hakem Komitesince onaylı, teknik arızası bildirilen sporculara (Teknik Komite Kararı ile) sıralamada yer almaları ve Federasyonumuzca ödeme yapılacak, kontenjanı aşmamak kaydıyla harcırahları Federasyonca ödenecektir.
 • Yarışmalarda doping kontrol uygulamaları yapılacaktır. Numune istendiği halde, numune vermeyen, doping kontrol görevlilerinin talimatlarına uygun hareket etmeyenler ilgili yönetmelikler uyarınca ceza alacaklardır.
 • Yol Yarışlarında bir kategoride yarışın yapılabilmesi için en az 3 kulübün ve toplamda en az 6 sporcunun katılması zorunlu tutulacaktır. Her iki şartın bir arada sağlanamaması halinde o kategorideki yarış iptal edilecektir.
 • Bu talimatta yer almayan konularda karar alma yetkisi Federasyon Başkanı veya yetki vereceği kişiye aittir.
 

Bekir GEZER
Genel Sekreter

Müsabaka Programı
 
Tarih           :       Saat     :              Yer                                                                                       :
10.04.2014          16.00                  Sporcu Kaydı
                                                       Gençlik Merkezi Toplantı Salonu(Kırkayak parkı karşısı)
                                                        
                             17.00                 Teknik Toplantı
                                                       Gençlik Merkezi Toplantı Salonu (Kırkayak Parkı karşısı)
                                                      
 
11.04.2014          09.30                  Büyük Erkekler     138 Km.
                                                       Gaziantep Üniversitesi Kampüsü Türk Telekom Önü
                                                       Burç, Sof dağı yolu
 
11.04.2014          14.30                  Genç Erkekler         80.6 Km
                                                       Gaziantep Üniversitesi Kampüsü Türk Telekom Önü
                                                       Kilis Yolu
 
12.04.2014          09.30                  Yıldız Erkekler A    57.2 Km.
                                                       Gaziantep Üniversitesi Kampüsü Türk Telekom Önü
                                                       Kilis Yolu
 
12.04.2014          12.00                  Yıldız Erkekler B    42.6 Km.
                                                       Gaziantep Üniversitesi Kampüsü Türk Telekom Önü
                                                       Kilis Yolu
 
 
                                                       KRİTERYUM PARKURU                             
                                                       GAZİANTEP PRIMEMALL AVM ÖNÜ
 
                                                                                                                  1. Tur 3.650 mt.
 
13.04.2014          09.30                 Yıldız Erkekler B    21.9  Km.            6 Tur
                            
                         Bitiminde             Yıldız Erkekler A    29.2  Km             8 Tur
 
                         Bitiminde             Genç Erkekler         32.85 Km.            9 Tur
 
                         Bitiminde             Büyük Erkekler       43.8  Km.           12 Tur
 
 
NOT : - Tüm Müsabakalar saatinde başlayacaktır.
           - Teknik Toplantıya Takım Menajerleri, Antrenörler, Yardımcı Antrenörler, Mekanisyenler dışında kimse katılmayacaktır.
           - Genç Erkekler, Yıldız Erkekler A ve Yıldız Erkekler B kategorilerindeki tüm sporcular dişli tahdidi için müsabaka saatinden 1 saat önce start yerinde olacaklardır.    
 

NOT!:

Müsabaka sonunda Şahinbey Belediyesi tarafından tüm kategorilerde dereceye giren birincilere tam altın, ikincilere yarım altın, üçüncülere ise çeyrek altın verilecektir.

 

 
GAZİANTEP KONAKLAMA LİSTESİ

S.N

OTELİN ADI

TELEFON NUMARASI

KATEGORİ

1

TUĞCAN OTEL

0342 220 43 23

5 YILDIZ

2

GRAND OTEL

0342 325 65 65

3

DEDEMAN OTEL

0342 211 66 00

4

ANATOLYA OTEL

0342 211 40 40

5

TEYMUR CONTİNENTAL OTEL

0342 325 10 10

6

UĞURLU TERMAL RESORT

0342 475 21 14

7

DİVAN OTEL

0342 999 13 33

4 YILDIZ

8

TİLMEN OTEL

0342 220 20 81

9

RAVANDA OTEL

0342 230 57 57

10

BÜYÜK VELİC OTEL

0342 251 41 41

11

UĞUR PLAZA OTEL

0342 234 66 00

12

METGOLD OTEL

0342 231 42 42

13

NOV OTEL

0342 211 00 00

14

GAP OTEL

0342 220 70 70

15

ENDER SAFİR OTEL

0342 324 70 90

16

DEDEMAN PARK OTEL

0342 211 84 44

17

HOLİDAY İN OTEL

0342 324 27 27

18

İBİS OTEL

0342 211 00 30

3 YILDIZ

19

KALELİ OTEL

0342 230 96 90

20

YESEMEK OTEL

0342 220 88 88

21

AYINTAP OTEL

0342 215 16 01

22

NİL OTEL

0342 220 94 52

23

ZİNGARO OTEL

0342 251 31 00

24

SAYGILI PRİNCES OTEL

0342 231 65 65

25

JALERİZ OTEL

0342 230 75 75

26

MERCAN OTEL

0342 231 80 85

27

VELİC OTEL

0342 221 22 12

28

BEĞER OTEL

0342 517 54 50

29

PAMUK CİTY OTEL

0342 221 20 20

30

HİLTON HAMPTON OTEL

0342 211 07 00

31

ROYAL GAZİANTEP OTEL

0342 323 22 11

32

KATAN OTEL

0342 230 69 69

2 YILDIZ

33

BURAK OTEL

0342 220 49 90

34

BELKIZ OTEL

0342 220 20 20

35

KARGÜL OTEL

0342 231 48 48

36

UĞURLU OTEL

0342 220 96 90

37

GAZİANTEP ANIT OTEL

0342 220 96 56

38

YUNUS OTEL

0342 221 17 22

39

GÜLLÜOĞLU OTEL

0342 232 43 63

40

SÖYLEMEZ OTEL

0342 232 09 09

41

GAZİANTEP BÜYÜK OTEL

0342 232 38 12

42

BELİZ OTEL

0342 220 03 49

43

ŞİREHAN OTEL

0342 221 00 11

ÖZEL BELGELİ

44

ASUDE KONAK OTEL

0342 231 20 44

45

ZEYNEP HANIM KONAĞI OTEL

0342 232 02 04

46

ELİT CLASS REZİDANS OTEL

0342 323 03 00

APART OTEL

47

ANADOLU EVLERİ BUTİK OTEL

0342 220 95 25

BUTİK

48

HIDIROĞLU KONAK OTEL

0342 230 45 55

49

CASTLE HAUSE OTEL

0342 231 41 42

50

B.MURAT OTEL

0342 231 84 49

BELEDİYE BELGELİ

51

EVİN OTELİ

0342 231 34 42

52

BULVAR OTELİ

0342 231 34 10

53

EFES OTELİ

0342 250 55 55

54

MERKEZ OTELİ

0342 231 43 19

55

MURAT OTELİ

0342 231 52 76

56

ERCİYES OTELİ

0342 252 51 51

57

GÜZEL OTELİ

0342 231 32 16

58

PETEK OTELİ

0342 231 19 82

59

SARAY OTEL

0342 230 45 29

60

GAZİANTEP ÖĞRETMEN EVİ

0342 231 31 10

 

61

YURTKUR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

0342 335 04 35

 

62

G.ANTEP ÜNİV.TURİZM UYGULAMA OTELİ

0342 360 90 45-46-47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
Gaziantep Yol Yarışları 11-13 Nisan 2014 kategorisindeki son yazılar
» 1.Kademe Antrenörlük Kursu Sonuçları İzmir
» HAKEM GELİŞİM SEMİNERİ
» SEZON AÇILIŞI YOL YARIŞLARI
» BAŞARILI SPORCULARIN TESPİTİ
» LİSANSLAR HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU
» BÜYÜK ERKEKLER MİLLİ TAKIM KONDİSYON KAMPI
Türkiye Bisiklet Federasyonu / Turkish Cycling Federation
G.S.G.M Kat: 4 Ulus / Ankara
Tel : (+90) 312 310 96 13 / Faks: (+90) 312 312 12 75
info@bisiklet.gov.tr