Güncel YAKLAŞAN FAALİYET
Bisiklet 4. Çalıştayı
gün
saat
dakika
saniye
Sivas Aday Hakem Kursu

ADAY HAKEM KURSU DUYURUSU (SİVAS)

Federasyonumuzca  6 – 7 Temmuz 2019 tarihlerinde Sivas’da “Aday Hakem Kursu” açılacaktır.

 

Söz konusu kursa katılabilme şartları aşağıda belirtilmiş olup; katılmak isteyenlerin ekte belirtilen katılım formunu en geç  3 Temmuz 2019  mesai bitimine kadar federasyonumuzun 0312 312 12 75 no.lu faksına bildirmeleri gerekmektedir.

 

Hakem Olabilme Şartları

1. T.C Vatandaşı olmak

2. En az lise ve dengi okul mezunu olmak.(Milli olan sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

3. Hakemlik kursu esnasında 18 yaşından küçük olmamak.

4. Sağlık durumunun hakemlik yapmaya uygun olduğunu doktor raporu ile belgelemek. (Heyet raporu gerekmez.)

5. Disiplin kurulları tarafından altı ay veya daha fazla hak mahrumiyeti veya yarışmalardan men cezası almamış olmak.

6. Ağır hapis veya bir yıldan daha fazla hapis ya da yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası ile hükümlü bulunmamak.

7. Faal sporcu olmamak.

8. MHK’nca açılan aday hakem kursu sonunda yapılacak yazılı ve sözlü sınavlardan yüz puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almak.

9. Kursa katılımlarda;

a) Milli sporcu olmak,

b) Besyo mezunu olmak,

c) Yabancı dil bilmek,

Tercih sebebi olacaktır.

Katılımcılar 3 Temmuz 2019 Çarşamba Günü mesai bitimine kadar Federasyonumuza yazılı olarak müracaat edecekler, belgelerini de kurs yerinde kurs yöneticine teslim edeceklerdir. Eksik belge ile başvuranlar Hakem Kurslarına alınmayacaktır.

Not: Ayrıca katılımcıların konaklamaları federasyonumuzca karşılanmayacak  olup; harcırah ödenmeyecektir. 

Başvuru Formu için Tıklayınız...

 

Kursa Gelirken Getirilmesi Gereken Evraklar

1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2. Resim ( 4 adet vesikalık)

3. Sağlık Raporu

4. Sabıka Kaydı

5. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Alınacak, Son 6 ay içinde Cezası Yoktur yazısı

6. İkametgâh İlmühaberi Belgesi

7. Eğitim Durumunu Gösterir Belge

-Eğitim durumlarını tamamlayanların Diploma Fotokopisi

8. Kursa katılım bedeli olan  150,00 TL.nin “Aday Hakem Kursu Katılım Ücreti” açıklamasıyla Federasyonumuzun TEB Bankası  İBAN NO: TR  0800 0320 0000 0000 6494 1180 no.lu hesabına ödendiğine dair dekont.

Aday Hakem Kurs Eğitim Yeri

Yer: Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Taha Akgül Spor Salonu

Tarih: 6 –7 Temmuz 2019

Saat: 10.00 – 17.00

İletişim:

Hakan YİĞİT

0532 373 19 08